Overname praktijk Hoepman – Huisartsenpraktijk Wommels-Easterein – Wommels

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk Wommels - Easterein

Op deze website vindt u relevante praktijkinformatie die u wellicht al helpt enkele vragen te beantwoorden. Onze apotheekhoudende huisartsenpraktijk is gecertificeerd waarmee wij aan alle kwaliteitseisen voldoen. Daarnaast voldoet de praktijk aan de verplichtingen van de privacywet AVG.

 

Uw Zorg Online app

Regel met gemak uw zorg online
Huisartsenpraktijk Wommels-Easterein
van Sminialeane 45 8731 BD Wommels

Overname praktijk Hoepman

Op 30 september a.s. neemt mevrouw Hoepman na ruim 13 jaar afscheid als huisarts in Easterein. Om te voorkomen dat er meer dan tweeduizend mensen ineens zonder huisarts komen te zitten hebben wij aan dokter Hoepman aangeboden om haar praktijk erbij te nemen. Dat doen we niet alleen. Met ingang van 1 oktober zullen we samen met dokter Boek twee huisartsenpraktijken gaan voeren op de twee locaties. Gelukkig weten we ook al dat we in de maanden daarna versterking zullen krijgen van twee dokters, die beiden bekend zijn in en met de praktijk Easterein.

De praktijkovername is echt een enorme klus, en wij streven er naar om de overgang voor u als patiënt zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarbij zullen er soms dingen veranderen voor u, maar er zal ook veel van het oude en vertrouwde blijven. Wij zetten met z’n allen ons beste beentje voor en vragen u om een beetje geduld en begrip, zeker in de eerste maanden na de overgang. Met ieders medewerking denken wij dat we het belang van alle patiënten in de regio Wommels en Easterein kunnen blijven dienen en dat vinden wij belangrijk!

Hieronder alvast een aantal praktische zaken:

  • Op beide locaties, dus in Wommels én Easterein blijft er een huisartsen spreekuur en blijft de praktijk open voor patiënten.
  • De teams zullen worden samengevoegd waardoor u, naast bekende ook wel eens een minder bekende medewerker te spreken kunt krijgen. Dat kan zijn aan de telefoon, de balie en in de apotheek.
  • De apotheek zal in verband met de vergunning in z’n geheel moeten worden verplaatst naar Wommels. De bezorging zal worden gecontinueerd.
  • Per 1 oktober vervalt het telefoonnummer van de praktijk Hoepman en kunt u ons via 0515 331 331 bereiken. De lijncapaciteit zal aanzienlijk worden uitgebreid.
  • Per 1 oktober vervallen alle emailadressen van praktijk Hoepman. Praktijk Meerdink gebruikt geen email adres. U kunt uw vraag
  • Voor de patiënten met controles van Diabetes, CVRM (hoge bloeddruk), Astma of COPD (longziekten) geldt dat deze overgaan van Ketenzorg Friesland naar Certe. De patiënten ontvangen hier in de week van 6 september een brief over.
  • Heeft een inloggegevens bij Uw zorg online? Deze worden in de week van 3 oktober overgezet naar praktijk Meerdink. Het kan zijn dat u in de week van 3 oktober Uw zorg online even niet kunt gebruiken.
  • Het telefonisch spreekuur wijzigt, klik hier voor meer informatie.
  • Het kan zijn dat u een email ontvangt van praktijk Hoepman dat een gesprek “titel” is afgesloten. Dit betreft een veilige mail conversatie die u met praktijk Hoepman heeft gehad via de email. Hier hoeft u niks mee te doen.